top of page
IMG_0783.jpeg
IMG_0818_edited_edited.jpg
IMG_0818_edited_edited.jpg

Lisans # 60081105

NURSING DAY CARE

for Kids with Special Needs

Home: Our Services

 

SÈVIS NOU YO

 

Happy Island PPEC ofri yon pakèt sèvis swen 

fèt pou satisfè tout bezwen sante pitit ou a. 

100% gratis epi Medicaid kouvri!

SWEN ENFIME PEDYAT

 TERAPI HAPPY ISLAND

HAPPY ISLAND TRANSPORTATION

ASISTANS PANDAN RENDEVOU DOKTÈ

PWOGRAM APRÈ LEKÒL

APPLIED BEHAVIOR 
ANALYSIS (ABA)

AKTIVITE SUPPLÒM KI PWOGRÈ

100% KOUVRI PA MEDICAID

SOSYAL
SÈVIS

APLIKASYON MOBIL GARAN TIMOUN

7 JOU PA SEM

NITRISYONÈL
PWOGRAM MANJE

EDIKASYON ESPESYAL

STAFF MILTI-LIG

TERAPI NOU YO

TERAPI FIZIK

TERAPI MANJE

TERAPI PARÒL

TERAPI PET

TERAPI RESPIRATWA

TERAPI EQUINE

TERAPI OKIPASYONÈL

TERAPI ATATI

TERAPI MIZIK

Aktivite lwazi nou yo