top of page

Happy Island PPC  te finanse pa
North Miami Community Redevelopment Agency (NMCRA) Sibvansyon pou Atraksyon Biznis ak Ekspansyon

Document.png

“SE TE YON GWO PLEZI POU TRAVAY  AVÈK  HAPPY ISLAND PPEC  POU DEMALITE NAN NÒ MIAMI AK ENVESTI NAN LAVINI KOMINOTE NOU AN.  PLIS KE YON NOUVO BILDIN, HAPPY ISLAND PPEC REPREZANTE NÒ MIAMI  ANGAJMAN  POU AMELIORE INSTALATISYON PEDYATRI POU TIMOUN KI GEN ANDIKAPITE.

KÒM YON AGENS GOUVÈNMAN,  NMCRA A SE  FYÈ  POU FINANSE  PREMYE Swen PEDDYAT PWOBLÈ (PPEC) NAN VIL NÒ MIAMI.  SA  PRAL POTE YON NOUVO, KLEIRE  FASILITE POU NOU KOMINOTE  KI PRAL AMELIORE VWAYAJ POU  PARAN, TIMOUN, AK MOUN RENMEN YO  KI gen andikap.”

 

MESI, HAPPY ISLAND PPEC!

Rasha  Cameau, MBA, FRA-RP

Direktè Egzekitif

Rasha.jpeg
bottom of page