top of page

KIYÈS KI KALIFYE POU PWEC PWOGRAM LA?

Timoun frajil medikalman ki gen kondisyon medikal konplèks ki mande swen enfimyè kalifye.
​​

KONDISYON MEDIKAL KOMUN NOU SWEN POU

Reyabilitasyon blesi boule -  Kansè - Maladi Kadyak - Paralezi Serebral -  Opresyon kwonik -  Maladi konjenital -  Fibwoz Sistik -  Maladi dèrmatolojik -  Reta nan devlopman - Dyabèt -  Etap Fen Maladi Ren -  Echèk pou pwospere -  Twoub Manje -  Sendwòm alkòl fetis la -  Troubles Gastroentestinal -  Maladi Jenetik -  Pwosesis enfektye -  Metabolik ak  Maladi andokrin -  Mikwosefali -  Distwofi miskilè -  Troubles newolojik -  Troubles newomiskilè -  Sendwòm Abstinans Neonatal -  Maladi Onkolojik ak Ematoloji -  Kondisyon òtopedik -  Swen Post Operasyon - Post Blesi Twomatik -  Prematire -  Troubles respiratwa -  Kriz -  Apne dòmi -  Spina Bifida

bottom of page